یکشنبه 28 مهر 1398
اخبار
 • آسیاب صنعتی مدل 8400

  فروش آسیاب صنعتی مدل 8400 ، با برق مصرفی تک فاز و سه فاز ، و قدرت دستگاه سه و پنج و نیم اسب بخار و ظرفیت آسیاب مواد (تك فاز) صد تا صد و بیست كيلو در ساعت ، (سه فاز) : صد و پنجاه كيلو در ساعت و 6 ماه گارانتی.
 • آسیاب صنعتی مدل 8500

  فروش آسیاب صنعتی مدل 8500 ، با برق مصرفی تک فاز ، با قدرت دستگاه سه اسب بخار و ظرفیت آسیاب مواد (تك فاز) صد كيلو در ساعت و شش ماه گارانتی.
 • آسیاب صنعتی مدل 8700

  فروش آسیاب صنعتی مدل 8700 ، تک فاز ، با قدرت سه اسب بخار (برای تک فاز) از جنس استیل با ظرفیت آسیاب مواد : هشتاد كيلو در ساعت  و 6 ماه گارانتی.
 • آسیاب صنعتی مدل 8800

  فروش آسیاب صنعتی مدل 8800 با قدرت دستگاه سه اسب بخار ، برق مصرفی تک فاز و ظرفيت تولید صد و بیست كيلو در ساعت و شش ماه گارانتی.
صفحه 1 از 1 < 1 >